Cellgifter

2: Orellanin

Den andra typen av cellförgiftning orsakas huvudsakligen av orangebrun giftspindling, Cortinarius orellanus, toppig giftspindling, Cortinarius speciosissimus (och, på andra kontinenter, några närstående arter inom samma släkte). Dessa svampar innehåller orellanin som orsakar en förgiftning som kännetecknas av en lång, dold period utan symptom, upp till 13-14 dagar.

Ett intensiv, brännande törst, polydipsi, och en intensiv urinering, polyuria, är de första symptomen, som följs av illamående, huvudvärk, muskelsmärta, frossbrytningar, spasmer och medvetslöshet. I de svåraste fallen inträffar allvarliga skador i levern, tubulär nekros, och njursvikt, som kan leda till döden åtskilliga veckor efter svampmåltiden.

Permanenta leverskador och inflammatoriska förändringar i tarmsystemet, som följs av njurskador, gör att den sjuke behöver vårdas på sjukhus i flera månader. I vissa fall kommer det att behövas lever- och njurtransplantation för att kunna återgå till ett normalt liv. I övriga fall krävs vanligen dialys under resten av patientens liv.

Orellanin

Giftverkan: Orsakar avsevärda njurskador. Dödsfall har dokumenterats.

Symptom: Brännande törst, trötthet, huvudvärk, frossa, muskel- och buksmärtor; ibland påverkas mag-och tarmsystem. Inträffar vanligtvis från 3 till 14 dagar efter förtäringen.

Ansvariga arter:
Toppig giftspindligCortinarius speciosissimus
Orangebrun giftspindlingCortinarius orellanus

Misstänkta arter:
Gulbandad spindlingCortinarius gentilis
EldspindlingCortinarius limonius
StearinspindlingCortinarius callisteus
SvavelspindlingCortinarius meinhardii
LövsvavelspindligCortinarius splendens

Hos ingen av de senare arterna har orellanin kunnat påvisas, men samtliga gulköttiga spindlingar anses ändå misstänkta.