Medlemmar

Styrelsen 2016:
  • Kjell Hedberg (ordförande)
  • Karl Soop (sekreterare)
  • Helen Rosenblad (ordinarie ledamot)
  • Lars Ekqvist (ordinarie ledamot)
  • Tommy Johansson (ordinarie ledamot)
Kassör:
  • Ulf Aldén

För att bli medlem, kom till något av våra evenemang, då du även betalar vår årsavgift (100 kr). Ta med en lapp med namn och adress (e-postadress).

Alternativt skicka årsavgiften till pg 23 81 74-7. Glöm inte namn och adress!

För frågor kontakta .Typiska mykologer med sina läckra fångster
Hr Ordföranden
Förre ordföranden med sin husse (t.v.)