Länkar

Intressanta webbsidor med svamp:

Sveriges Mykologiska Förening
Stockholms svampvänner
Spindelskivlingar och annat
Flugsvampar
Mykologiskt Europeiskt Forum
Forest Fungi of New Zealand
Agaricales of Costa Rican Quercus Forests
Tokyos svampar
Mr. Jæderfeldt
Jean-Jacques Wuilbaut
Irene Andersson
Mikael Sundfors Naturplats

Några svampböcker:

P. Holmberg & H. Marklund: Nya svampboken
S. Ryman & I. Holmåsen: Svampar — en fälthandbok
B. Nylén: Svampar i Norden och Europa