svampiStockholm.orgDesigned by Karl Soop
© Karl Soop, 2004

Föreningen, som är aktiv i södra Stockholm, har som syfte "att för sin egen nytta och nöje, öka och sprida kunskap om olika svampar" (ur Stadgarna). Vi går på roliga utflykter och lyssnar på intressanta föredrag om svampar. Goda år arrangerar vi svamputställningar. Ibland ger vi ut en årsskrift, full med rapporter, tips och recept.

Söderorts Svampförening bildades 1981. Vi har f.n. ca 130 medlemmar. På årsmötet 2007 beslöts att lägga SvampiStockholm, använd i vår webbadress, till namnet på föreningen.
Vinterträffar & andra evenemang.