Designed by Karl Soop
© Karl Soop, 2004

P.g.a. rådande omständigheter har vi inga gemensamma utflykter med ledare i sommar.

kungörelse

Söderorts svampförening har haft för avsikt att hålla ett årsmöte i slutet av april. Med hänsyn till den uppkomna situationen kring coronavirus och, som en följd, de restriktioner och rekommendationer kring möten och folksamlingar som införts, ser föreningsrådet för närvarande ingen möjlighet att kunna genomföra ett årsmöte.
När ett sådant kan hållas finns i nuläget ingen prognos för, annat än att det torde dröja. Först när smittspridning minskar och möjlighet att kunna hålla ett möte väsentligt förbättrats, kan ett nytt datum för årsmöte fastställas. Söderorts svampförening kommer då att kalla till årsmöte 2020-2021.

Ordförande

Ta vara på er under dessa märkliga tider.

Hälsningar Kjell Hedberg med övriga i styrelsen.


Föreningen, som är aktiv i södra Stockholm, har som syfte "att för sin egen nytta och nöje, öka och sprida kunskap om olika svampar" (ur Stadgarna). Vi går på roliga utflykter och lyssnar på intressanta föredrag om svampar. Goda år arrangerar vi svamputställningar. Ibland ger vi ut en årsskrift, full med rapporter, tips och recept.

Söderorts Svampförening bildades 1981. Vi har f.n. ca 130 medlemmar. På årsmötet 2007 beslöts att lägga SvampiStockholm, använd i vår webbadress, till namnet på föreningen.

Stadgarna
Vinterträffar & andra evenemang.

Stadgarna