UtställningarSvamputställning i Lida Friluftsgård, 12-13/9 2015

Liksom i fjol var svamptillgången inte den bästa med kyla och delvis torka. Evenemanget blev ändå en succé med många nöjda besökare, och vi fick ihop 131 arter.

Organiserade svamputflykter hölls båda dagarna under ledning av Per-Erik, Lars, och Kjell.

Artlistan.

Bilder från
tidigare utställningar