Svampskolan, forts.Bra miljö för rödbrun stensopp

Fråga oss mer om svamp!

Vad skiljer svampar från andra organismer?
Svampar och djur lever av organisk materia, dvs av levande eller döda organismer. Växterna lever (i princip) av oorganisk materia, koldioxid, salter, mineraler, osv och innehåller (vanligen) klorofyll. Svamparnas celler är uppbyggda av kitin, växternas av cellulosa. Djur kan (i princip) förflytta sig, svampar och växter sitter fast. Djurens mage sitter inuti kroppen, svamparnas utanför (i den meningen att de utsöndrar enzymer till omgivningen).

Vad menas med att en art är "oätlig"?
Orsaken brukar finnas bland följande:

 • Svampen är för liten, för slemmig, för seg, eller luktar eller smakar illa.
 • Man misstänker att den kan vara giftig.
 • Ingen vet om den är ätlig. Prova inte själv!
 • Arten är sällsynt och bör skonas.

Hur känner man igen en art?
Man tittar på ett antal karaktärer:

 1. Vad har svampen för sporbildande organ (hymenofor)?
  • lameller (skivlingar)?
  • rör med porer (soppar eller tickor)?
  • taggar (taggsvampar m fl)?
  • är ytan slät (murklor, fingersvampar, röksvampar, m fl)?
  • osv.
 2. Vad växer svampen på/i?
  • ved (kvistar, kottar, stubbar)?
  • marken i skog?
  • gräsmatta eller beteshage?
  • sumpmark eller bäck?
  • annan svamp?
  • osv.
Sedan noterar man form, färg, och annat, beroende på svaret på fråga 1. Svampens storlek spelar ofta inte så stor roll.


Denna sida är under utveckling. Vi kommer att uppdatera den alltefter ni ställer fler frågor.